Historie

FAGET FOTTERAPI

På 1400 tallet var tyske barteskjærere i Bergen høyt respekterte og anerkjente håndverkere. I tillegg til å pleie skjegg og hår solgte de medisiner til sår, behandlet torner og vorter og utførte også kirurgiske inngrep som tannuttrekking og kirurgiske inngrep. I militæret opererte tilsvarende yrkesutøvere som ble kalt feltskjærere og utførte amputasjoner og sårbehandling.

Da de første norske legene ble utdannet i København på slutten av 1400 tallet ble det en konflikt mellom legene og bart- og feltskjærerne da legene mente at bart- og feltskjærerne var ufaglærte og de ønsket ikke konkurranse. De opererte side om side i mange år frem til 1794 da det kan en lov som ble kalt kvakksalverforordningenen som skulle markere et skille mellom utdannede leger og andre ufaglærte behandlere. Slik fikk legene høyere status og i 1912 kom det en lov som førte til at bartskjæreryrket opphørte. Barberyrket ble nå kun skjønnhetspleie som skulle stelle hår og føtter, og fritt frem for alle som ville utføre dette yrket.

Etter mange års sak om å få underlagt yrket under håndverksloven nådde de sitt mål i 1914. I 1927 samlet damefrisørene seg sammen og stiftet Norske Damefrisørs Landsforbund. Norges Barber- og Frisørmesterforbund(bestående av menn) som ble stiftet i 1907 slo seg sammen med damene i 1937 og fikk navnet Norges Dame og Herrefrisørmestres Forbund.

Flere utøvde fotpleie fra 1925.

I 1974 ble fotpleie og skjønnhetspleie adskilt fra frisørfaget.

I 1978 fikk endelig fotpleierene sin etterlengtet tittel-offentlig godkjent fotterapeut og ble underlagt Helserpersonelloven.

Først vil jeg forklare forskjellen på fotterapi og fotpleie. Dessverre så er det mange som ikke vet forskjell på dette.

En fotpleier kan gjøre en kosmetisk behandling av fotens hud og negler med utstyr som ikke påfører kunden skade. En fotpleier skal kun utføre behandling på en frisk fot og personer uten sykdommer. Det kreves ingen utdannelse for å være fotpleier og hvem som helst kan utføre denne jobben. Fotpleie er altså en kosmetisk behandling for kun velvære.

En fotterapeut har en 3- årig utdannelse som inkluderer halvparten teori og halvparten praksis.

Fotterapi er en helsefaglig behandling utført av autorisert helsepersonell. Det vil si at når man har bestått alle eksamenene så søker man om autorisasjon og når man får denne autorisasjonen så er man autorisert fotterapeut og dette er en beskyttet tittel og vi er autorisert helsepersonell og reguleres av Helsepersonelloven og Fotterapeutenes Etiske Retningslinjer i tillegg til andre lover.

Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene. Vi jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjellett og muskler. En av fotterapeutens viktigste oppgaver er å finne årsaken til problemer og lidelser. Med årsaken kartlagt blir det lettere å finne riktig behandling for pasienten, og sannsynligheten øker for at resultatet blir varig. Under behandlingen hos fotterapeut kan du få råd og veiledning om daglig hygiene og stell av føttene. Fotterapeuten informerer om skoens påvirkning på gangmønsteret, og kan gi veiledning om riktig fottøy og strømper, tilpasset ditt behov. Et besøk hos fotterapeut lønner seg for alle som vil ta vare på føttene og forebygge mot fremtidige plager. Trener du regelmessig er det spesielt viktig å sørge for at føttene holder stand. Det er imidlertid enkelt å forebygge plager i samarbeid med fotterapeuten.  Jo før desto bedre.

Om du har diabetes, revmatisme, psoriasis eller hjerte- og karsykdom bør føttene dine undersøkes jevnlig av en fotterapeut.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fotterapeut

Behandle og forebygge fotproblemer. Om det er en ren fotbehandling eller råd og veiledning om riktig bruk av sko og såler. Fotterapeuten kan også lage avlastninger og såler, samt veilede med tanke på å trene opp svake muskler igjennom fotøvelser . Det er også viktig for fotterapeuten å veilede pasienter som har hjertekar sykdommer, diabetes og revmatisme. Vi sitter med stor kompetanse innenfor disse diagnosene da dette påvirker føttene.

Vi utfører leddtester og muskeltester samt ganganalyse for å få et helhetlig bilde og kunne gi den beste individuelle behandlingen for pasienten.

En fotterapeut behandler

 • Fotvorter
 • Hard hud
 • Torner
 • Korrigere og slipe negler samt gjenopprette ny negl
 • Fotsvette
 • Hudplager
 • Sopp i hud og negl
 • Nedgrodd og inngrod negl
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Muskel- og skjellettlidelser/-smerter
 • Veiledning om fottøy og egenpleie 

Som fotterapeut jobber du stort sett alene sammen med en pasient, men du samarbeider også med andre yrkesgrupper når det er nødvendig. Du må derfor være tillitsvekkende og respektfull overfor pasienten og deres problematikk. Fotterapeutene bør like å være nær andre mennesker. Det er også viktig å kunne kommunisere godt, da en viktig del av jobben er å samarbeide med pasienten og med annet helsepersonell om pasienters behandling hvis det skulle være nødvendig.

Som fotterapeut møter man mange forskjellige mennesker, og mennesker i forskjellige faser i livet så det er viktig med toleranse, holdninger og empati – det å være et medmenneske er spesielt viktig innenfor helsefag. Det skaper tillitt og trygghet.

Fotterapeuter kan jobbe på private fotklinikker, sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, skoleverket, innen idrett, i skobutikker og i bedriftshelsetjenesten. De fleste fotterapeuter er selvstendig næringsdrivende men jobber tverrfaglig når det er en nødvendighet og det er viktig for å fremme yrket vårt.

Etterspørselsen er stor og personlig tror jeg at det er en “mangelvare” av fotterapeuter på sikt. Foreldre, barnehager, skoler, og helsestasjoner trenger veiledning av sko med tanke på barn slik at man kan redusere feilstillinger senere i livet. Sykehus og sykehjem vil trenge profesjonell hjelp fra fotterapeuter for å unngå skader og sår. Pasienter som er utsatt for visse sykdommer trenger hjelp for å unngå senkomplikasjoner. De som ikke tror de har problemer med sko vil kanskje få det, og trenger veiledning eller avlastning. Dette med spesielt tanke på idrettsutøvere, men selvfølgelig er alle hjertelig velkommen til stell av føtter om de er friske eller syke.

FRISKE OG VELSTELTE FØTTER GIR ØKT LIVSKVALITET OG VELVÆRE!