Forskjellen på fotpleier og fotterapeut

En fotpleier kan gjøre en kosmetisk behandling av fotens hud og negler med utstyr som ikke påfører kunden skade. En fotpleier skal kun utføre behandling på en frisk fot og personer uten sykdommer. Det kreves ingen utdannelse for å være fotpleier og hvem som helst kan utføre denne jobben. Fotpleie er altså en kosmetisk behandling for kun velvære.

En fotterapeut har en 3- årig utdannelse som inkluderer halvparten teori og halvparten praksis.

Fotterapi er en helsefaglig behandling utført av autorisert helsepersonell. Det vil si at når man har bestått alle eksamenene så søker man om autorisasjon og når man får denne autorisasjonen så er man autorisert fotterapeut. Dette er en beskyttet tittel og fotterapeuter er underlagt følgende lover:

 • Helsepersonelloven+ forskrift for pasientjournal
 • Personopplysningsloven
 • Smittevernloven
 • Pasientskadeloven
 • Pasientrettighetsloven
 • Spesialhelsetjenesteloven
 • Lov om psykisk helsevern
 • Forvaltningsloven
 • Arbeidsmiljøloven+ forskrift for HMS- internkontroll
 • Lov om markedsføring
 • Lov om prisopplysninger
 • Bokføringsloven