Risikopasienter

Risikopasienter er pasienter med nedsatt sirkulasjon som fører til dårligere tilførsel av oksygen samt at transporten av avfallsstoffene tilbake igjennom venene blir redusert. Dette fører til at sår, infeksjoner, ødemer oppstår hyppigere og at sår gror dårligere. Dette kan i verste fall føre til amputasjon.

Diabeteker er spesielt utsatt og bør følges opp jevnlig av en autorisert fotterapeut eller et diabetes team som er lokalisert på sykehuset avhengig av risikofare.

De som går på blodfortynnende medikamenter har en økt risiko for blødning og blør lettere enn de med et normaltkoagulerende blod.

Fotterapeuter har et spesielt ansvar når det kommer til risikopasienter. Det er viktig med både veiledning og informasjon om pasientens egen fothelse. Et tverrfaglig samarbeid kan også være nødvendig, alt som er til det beste for pasienten samt og vise varsomhet under behandlingen.